wrapper

W związku z wieloma pytaniami o klasę, w której dzieci powinny przystępować do Pierwszej Komunii świętej, informujemy:

1) Dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w szkole podstawowej będą obligatoryjnie korzystać z podręczników opartych na obowiązującej nowej podstawie programowej i przystąpią do Pierwszej Komunii świętej w klasie TRZECIEJ!

2) Dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do szkoły i uczą się z podręczników opartych na nowej podstawie programowej, powinny przystąpić do Pierwszej Komunii świętej w klasie TRZECIEJ! Proszę zwrócić uwagę na fakt, że podręczniki oparte na nowej podstawie programowej posiadają rozkład materiału zakładający przystąpienie przez dzieci po raz pierwszy do spowiedzi i Komunii świętej w klasie trzeciej.

3) Pierwsza Komunia święta w klasie drugiej może być zorganizowana jedynie w tych przypadkach, gdzie Ksiądz Proboszcz na podstawie przepisów przejściowych zdecydował się na takie rozwiązanie (dokument zamieszczony na stronie Wydz. Katechetycznego: http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/prawok/komunikat_KWK.pdf), poinformował o tym rodziców oraz zadbał, by dzieci uczyły się w klasach 1-3 z podręczników opartych na starej podstawie programowej (stara podstawa programowa i podręczniki na niej oparte przewidują Pierwszą Komunię świętą w klasie drugiej). Niemniej jednak informujemy, że od roku szkolnego 2016/2017 wspomniany w niniejszym punkcie dokument przestaje obowiązywać.

Księża proboszczowie i katecheci są zobowiązani do poinformowania o terminie pierwszej komunii świętej rodziców dzieci już z klasy pierwszej!

ks. dr Bogusław Połeć 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego