wrapperDrodzy Diecezjanie!

Czynne przeżywanie Wielkiego Postu wyraża się m.in. w pełnieniu uczynków pokutnych i miłosierdzia. Jednym z nich jest jałmużna, której wartość nie leży w ilości darowanych dóbr lecz w dyspozycji serca, które nie licząc na uznanie i poklask, wspomaga dyskretnie biednych i potrzebujących. Formą jałmużny wielkopostnej może być również przekazanie 1 % podatku na rzecz dzieł charytatywnych Kościoła. Od wielu już lat dzieła te pełni nasza diecezjalna Caritas, angażując w nie swoich pracowników oraz ponad sześć tysięcy wolontariuszy z Parafialnych Oddziałów Caritas i Szkolnych Kół Caritas.

To dzięki ich posłudze i środkom finansowym pochodzącym z przekazanego 1%, możemy jako diecezjalna rodzina wspierać za sprawą Caritas skomplikowane operacje ratujące życie, organizować co roku wyjazd na wypoczynek wakacyjny blisko trzem tysiącom dzieci z rodzin ubogich, finansować setkom chorych i niepełnosprawnych leki, rehabilitację czy zakup sprzętu medycznego, a także prowadzić siedem specjalistycznych placówek opiekujących się w skali roku tysiącami chorych.

Wato zaznaczyć, że 1% podatku przekazanego na rzecz Caritas dociera do potrzebujących prawie nie uszczuplony o koszty administracyjne. Oznacza to, że Caritas z otrzymanych odpisów podatkowych nie utrzymuje siebie, aparatu administracyjnego i urzędników, a każda złotówka ofiarowana Caritas niemal w całości dociera do potrzebujących. Fakty te są siłą działania i wiarygodności Caritas diecezji tarnowskiej, która cieszy się zaufaniem społecznym, gdyż działa szybko, skutecznie i ofiarnie.

Drodzy Diecezjanie!

Dziękując za waszą wielką ofiarność, gorąco zachęcam do dalszego wspierania dzieł miłosierdzia poprzez przekazanie w tym roku 1% należnego podatku na Caritas. Bezpłatny program do wypełnienia wszystkich rodzajów zeznań podatkowych możemy znaleźć na stronach internetowych Caritas, diecezji, radia RDN oraz parafii. Wszystkim, którzy składając wielkopostną jałmużnę włączają się w wielkie dzieło miłości miłosiernej z serca błogosławię.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI