wrapper



W związku z podróżą duszpasterską do Czadu w Afryce, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż nie będzie przyjmował petentów w dniach od 19 kwietnia do 2 maja br.

Z wyrazami szacunku
ks. Robert Kantor - kanclerz kurii