wrapper

Drodzy Diecezjanie!

Od kilku miesięcy radujemy się obecnością na terenie diecezji tarnowskiej nowej wspólnoty zakonnej: Sióstr Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia nazywanej zwyczajowo Siostrami Zawierzenia lub Zawierzankami. Wspólnota powstała w roku 1986 w Starej Wsi koło Brzozowa a jej założycielem jest jezuita, ks. Bronisław Mokrzycki.

Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-adoracyjny i apostolski. Apostolstwo Sióstr polega na stwarzaniu warunków ludziom różnych stanów – zarówno duchownych jak i świeckich – do indywidualnego odprawiania rekolekcji oraz dni skupienia, z indywidualnym kierownictwem duchowym Sióstr. W diecezji tarnowskiej Siostry Zawierzanki prowadzą aktualnie dom rekolekcyjny w Kiczni nazwany Ognisko Rekolekcyjne „Tabor”.

Obecność w naszej diecezji nowego zgromadzenia wzbogaca ją o nową formę życia zakonnego, wzmacnia jej duchowość i daje także szansę rozwoju religijnego diecezjanom, którzy poznając charyzmat zgromadzenia będą korzystać z jego posługi.

Wspólnotę Sióstr Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia w Kiczni obejmujemy modlitwą i życzymy jak najowocniejszego posługiwania w diecezji tarnowskiej.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI