wrapper

W dniu 28 lipca 2017 roku zmarł śp. Ks. Jan Chajec – emerytowany proboszcz parafii Żyraków, rezydent w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie.

Msza święta żałobna w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie w środę (02 sierpnia) o godz. 09.00. Wprowadzenie ciała śp. Ks. Jana do kościoła parafialnego w Żyrakowie w środę (02 sierpnia) o godz. 11.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Żyrakowie w środę (02 sierpnia) o godz. 15.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Jan Chajec urodził się 12 kwietnia 1938 roku w Kamienicy Górnej. Egzamin dojrzałości złożył w Lesku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 29 czerwca 1963 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Zawada – Narodzenia NMP, Tarnów - Klikowa – Niepokalanego Serca NMP, Limanowa – Matki Boskiej Bolesnej i Bochnia – św. Mikołaja. W latach 1977 – 2008 pełnił urząd proboszcza parafii Żyraków, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Od 2013 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie.

Ks. Marek Podgórski – notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie