wrapper

W dniu 31 lipca 2017 roku zmarł śp. Ks. Władysław Serafin – rezydent w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie. Msza święta w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie w piątek (04 sierpnia) o godz. 09.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Baranowie Sandomierskim w piątek (04 sierpnia) o godz. 14.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Władysław Serafin urodził się 11 listopada 1950 roku w Baranowie Sandomierskim. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnobrzegu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 02 czerwca 1974 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Radomyśl Wielki, Brzeźnica koło Bochni i Nockowa. W latach 1978 – 1979 pracował duszpastersko w diecezji gorzowskiej. Od 1987 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów w Tarnowie.

Ks. Marek Podgórski – notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie