wrapper

W związku z Dekretem Biskupa Andrzeja Jeża „O materii chleba i wina do sprawowania Eucharystii. Regulacje obowiązujące na terenie Diecezji Tarnowskiej” z dnia 13.04.2017 r. podajemy do informacji  co następuje.

 

I.CERTYFIKAT DO DYSTRYBUCJI CHLEBA EUCHARYSTYCZNEGO ORAZ WINA MSZALNEGO na terenie naszej diecezji otrzymały następujące firmy:

 

Biblos (Tarnów)

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos

pl. Katedralny 6, 33-100 Tarnów

 

Sanderus (Tarnów)

Hurtownia SANDERUS, Stanisław Sondej

ul. Romanowicza 42, 33-100 Tarnów

 

Hurtownia Dewocjonaliów i Książek s.c. PPHU BG s.c.

ul. Wyszyńskiego 2, 33-300 Nowy Sącz 

 

Hurtownia Dewocjonaliów i Książek s.c.

ul. Partyzantów 8, 33-300 Nowy Sącz

 

Christ (Czarnochowice-Wieliczka)

„Christ” Spółka z.o.o.

Czarnochowice 171, 32 – 020 Wieliczka;

 

Christiana – Bracia Dąbrowscy

Bracia Dąbrowscy Sp. J.
ul. Ryżowa 88, 02-495 Warszawa

Są one w stałym kontakcie z Komisją Liturgiczną. Dystrybuowane przez nie hostie i komunikanty są od certyfikowanych producentów i gwarantują odpowiednią jakość chleba eucharystycznego.  Należy pamiętać, że data przydatności do spożycia, która najczęściej była umieszczana na opakowaniach nie jest wyznacznikiem, że chleb jest „świeżo wypieczony”. Warto przypomnieć w tym kontekście normę Pierwszego Synodu Diecezji Tarnowskiej, który zobowiązywał proboszcza do dostarczania mąki na hostie i pilnowania, aby tylko z tej mąki były one wypiekane maksymalnie 2 tygodnie przed sprawowaniem mszy św., zaś w tabernakulum nie można było przechowywać konsekrowanych postaci dłużej niż 2 tygodnie (por. Stat. 203 i 205).  Nadal jest dopracowywana szczegółowa lista win dopuszczonych do celebrowania mszy św. na terenie Diecezji tarnowskiej. Ze względu na wakacyjny czas nie było możliwe dopełnienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem  zaświadczeń i certyfikatów od producentów win. Lista win najprawdopodobniej zostanie ogłoszona końcem 2017 r.

 

II.CHORZY NA CELIAKIĘ

W związku z tym, iż osoby chore na celiakię muszą występować z prośbą do Biskupa diecezjalnego o pozwolenie na komunię niskoglutenową pragniemy podać wzór prośby, którą należy skierować na adres Diecezjalnej Komisji Liturgicznej (Kuria Diecezjalna w Tarnowie). W imieniu osoby niepełnoletniej prośbę taka kierują rodzice. Prośbę potwierdza proboszcz lub inny kapłan pracujący w parafii. Na jej podstawie zostanie przygotowany odpowiedni dokument.

 

WZÓR

………………………………

Miejscowość i data

Adres 
do korespondencji 

 

Do 

Diecezjalna Komisja Liturgiczna w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30

W związku ze stwierdzoną u mnie (lub u mojego dziecka) chorobą celiakii zwracam się z uprzejmą prośbą aby Biskup diecezjalny zezwolił mi (lub mojemu dziecku) na przyjmowanie komunii św. o niskiej zawartości glutenu. 

Oto moje dane (lub dane mojego dziecka):

Imię i nazwisko: ……………………………………………………

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………

Adres zamieszkania: …………………………………………………
…………………………………………………

Parafia do której przynależę: …………………………………………

Do prośby dołączam także wymagane zaświadczenie lekarskie, potwierdzające moją chorobę (lub chorobę mojego dziecka).

………………………………

Podpis

POTWIERDZENIE PROBOSZCZA

Pieczęć parafii

Potwierdzam wiarygodność powyższej prośby mojego parafianina.

…………………………………

Data i podpis kapłana