wrapper

Biskup Tarnowski mianował nowych Kanoników Honorowych Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu w osobach:

ks. mgr Józef Kmak - proboszcz w Ptaszkowej

ks. mgr Janusz Kiełbasa - rezydent w Ptaszkowej