wrapper

Biskup Tarnowski mianował dwóch kapłanów Kanonikami Honorowymi Kapituły Kolegiackiej w Mielcu:

Ks. Stanisław Polek

Ks. Antoni Sowa