wrapper

W dniu 14 czerwca 2018 roku zmarł śp. Ks. Adam Plichta – emerytowany proboszcz parafii Siedlce, emeryt w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie. Msza święta w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie w poniedziałek (18 czerwca) o godz. 9.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym parafii pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu w poniedziałek (18 czerwca) o godz. 14.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Adam Plichta urodził się 3 listopada 1937 roku w Starym Sączu. Egzamin dojrzałości złożył w Starym Sączu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 29 czerwca 1961 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Tropie, Kamienica, Marcinkowice, Padew Narodowa i Otfinów. W latach 1975 – 1980 pełnił urząd rektora kościoła w Żmiącej, w latach 1980 – 1987 urząd proboszcza parafii Żmiąca, a w latach 1987 – 1998 urząd proboszcza parafii Siedlce. Następnie zamieszkał w parafii pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu w charakterze rezydenta. Od października 2011 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie. W 2016 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Ks. Marek Podgórski – notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie