wrapper

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich powstało 21 listopada 1994 r. Siedziba Zarządu Głównego KSKP mieści się w Lublinie. Przewodniczącym Stowarzyszenia jest mgr inż. Józef Dąbrowski, a duchowym opiekunem - Krajowy Duszpasterz Kolejarzy, ks. Eugeniusz Zarębiński, który jest również redaktorem "Zwrotnicy".

Do zadań Stowarzyszenia należy tworzenie wspólnoty środowiska kolejarskiego, rozwiązywanie aktualnych problemów, przeciwdziałanie zagrożeniom w życiu społecznym i rodzinnym. Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami charytatywnymi, działa na rzecz formacji religijnej i pełni życia sakramentalnego swoich członków.

W Nowym Sączu istnieje Koło KSKP.

ADRES:
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich

Koło przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego
33-310 Nowy Sącz
Ul. Zygmuntowska 24

Prezes:
Jan Popowicz

Asystent kościelny:
Ks. Kazimierz Ptaszkowski