wrapper

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich powstało w 1994 r. Jego założenie wiąże się z ustanowieniem przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego. Stowarzyszenie organizuje spotkania formacyjne dla swoich członków, otwarte dla wszystkich wykłady z dziedziny życia duchowego, etyki lekarskiej, a także zagadnień związanych z reformą służby zdrowia. Członkowie podejmują niejednokrotnie działania społeczne, np. prowadząc prelekcje dotyczące etyki i moralności, szczególnie w dziedzinie bioetyki. Ponadto Stowarzyszenie podejmuje prace zmierzające do poprawy stanu zdrowotnego i moralnego narodu (prace badawcze, edukacyjne, a także prawno-organizacyjne).

W diecezji tarnowskiej działają oddziały KSLP w Brzesku, Limanowej, Mielcu, Nowym Sączu i Tarnowie.