wrapper

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych powstało 21 maja 1994 r. na Jasnej Górze w czasie rekolekcji pracowników służby zdrowia. Inicjatorem Stowarzyszenia był krajowy duszpasterz służby zdrowia, ks. Józef Jachmiczek.

Podstawowymi celami Stowarzyszenia jest realizacja fundamentalnej zasady etyki pielęgniarskiej, zobowiązującej do obrony życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Ponadto członkowie Stowarzyszenia systematycznie pracują nad własną formacja duchową i intelektualną, prowadzą działalność społeczną, charytatywną, opiekuńczą i oświatowo-wychowawczą.

W diecezji tarnowskiej istnieją dwa oddziały Stowarzyszenia: w Limanowej i Tarnowie.