wrapper

Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, działającym poprzez koła terenowe. Struktura jest jednostopniowa. Każdy zwyczajny członek PSChP ma pełne prawa wyborcze i może brać udział w Walnym Zebraniu. Tarnowskie Koło PSChP powstało 29 grudnia 1998 r. Obecnie liczy ono 20 członków.

Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy reprezentowanie przedsiębiorców i pracodawców deklarujących wiarę chrześcijańską, poradnictwo prawne, marketingowe itp., działalność charytatywna i kulturalna.

Kolo w Tarnowie działa trzeci rok. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, na których omawiane są problemy bezrobocia i sposoby przeciwdziałania jego wzrostowi, perspektywy rozwoju gospodarczego miasta i regionu, możliwości współpracy międzynarodowej w ramach UNIAPAC - Światowego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców z siedzibą w Brukseli. Z inicjatywy PSChP przyjeżdżają do Polski emerytowani holenderscy specjaliści w dziedzinie zarządzania i pomagają w prowadzeniu małego, średniego czy nawet dużego biznesu. Tarnowskie Koło PSChP było pomysłodawcą i współorganizatorem Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej, uczestniczyło również w przygotowaniu charytatywnego koncertu jazzowego, poświęconego średniowiecznej pieśni Bogurodzica.

ADRES:
Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców
33-100 Tarnów
Ul. Konopnickiej 6
tel. 14-621-97-77