wrapper

Ruch "Wiara i Światło" narodził się z pragnienia, aby pomóc osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom odnaleźć ich własne miejsce w Kościele i społeczeństwie. Ruch świętuje w tym roku trzydziestą rocznicę powstania. Przez cały czas Ruchem kieruje jego założyciel, Jean Vanier. Działalność Ruchu zasadza się na przekonaniu, że każda osoba z upośledzeniem jest w pełni osobą ludzką i posiada wszystkie należne jej prawa, przede wszystkim prawa do bycia kochaną i szanowaną, a także prawo do pomocy.

W najważniejszych dokumentach Ruchu określone zostały główne jego cele:

  • Inspirowanie powstawania wspólnot "Wiary i Światła", umożliwiających tworzenie głębokich więzi między osobami upośledzonymi umysłowo, ich rodzinami i przyjaciółmi.
  • Budowanie braterskich więzi między wspólnotami w trakcie spotkań o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
  • Sprzyjanie integracji wspólnot Ruchu z innymi wspólnotami, charakteryzującej się głębokim szacunkiem dla odmiennych kultur i tradycji religijnych.
  • Współpraca ze stowarzyszeniami zajmującymi się pomocą osobom upośledzonym umysłowo.
  • Dawanie świadectwa ewangelicznej postawie, dostrzegającej w osobach upośledzonych szczególnie umiłowane dzieci Boże, zdolne do wyjątkowo głębokiego życia duchowego i prawdziwej świętości.

W diecezji tarnowskiej Ruch działa od początku lat dziewięćdziesiątych.

ADRESY:

"Gumisie"
32-700 Bochnia

"Mikołajki"
32-700 Bochnia

"Świętego Jana"
32-700 Bochnia

"Pawełki"
32-700 Bochnia

"Faustynki"
32-800 Brzesko

"Kubusie"
32-800 Brzesko

"Radosne Serca"
33-395 Nowy Sącz-Chełmiec

"Wesołe Aniołki"
33-300 Nowy Sącz
Pl. Kolegiacki 1

"Papczynki"
33-386 Podegrodzie 83

"Gwiazdeczki"
33-100 Tarnów