wrapper

Podstawowym celem Szkoły Nowej Ewangelizacji jest realizacja powszechnego powołania do świętości przez wspieranie wszelkich dzieł ewangelizacyjnych. Jest Katolicką Szkołą Kerygmatyczną, jako że pierwszym, zasadniczym etapem w programie ewangelizacyjnym Szkoły jest kerygmat, czyli pierwsze głoszenie Jezusa Chrystusa, prezentacja Jego Osoby, przedstawienie Go, jako Tego, który Żyje, który Jest. Szkoła należy do międzynarodowego projektu Redemptoris Missio.

W diecezji tarnowskiej SNE działa w Tarnowie i w Nowym Sączu.

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie powstała we wrześniu 1997 r. przy parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Obecnie działa przy Duszpasterstwie Akademickim "Tratwa" w Tarnowie. W dniu 12 lutego 2001 ordynariusz tarnowski bp Wiktor Skworc erygował Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Józefa jako publiczne stowarzyszenie wiernych (duchownych i świeckich).

Podstawowym narzędziem SNE św. Józefa w posłudze ewangelizacyjnej są kursy, będące rodzajem rekolekcji ewangelizacyjnych, gdzie intelektualny przekaz wiary łączy się z elementami przeżyciowymi, emocjonalnymi. SNE pracuje głównie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Szukając coraz to nowych form w dotarciu do młodego człowieka z Osobą i orędziem Jezusa, Szkoła organizuje czuwania, spotkania modlitewne i prowadzi ewangelizację w parafiach, bursach szkolnych i internatach. Od kilku lat przedstawiciele Szkoły uczestniczą w ogólnopolskiej inicjatywie ewangelizacyjnej "Przystanek Jezus".

Wspólnota SNE św. Józefa spotyka się co tydzień na wspólnej Eucharystii, po której następuje modlitwa wspólnotowa. W każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. trwa na adoracji Najświętszego Sakramentu. W centrum spotkania jest słowo Boże - czytane i rozważane w modlitwie. Wspólne świętowanie Eucharystii odbywa się w każdy wtorek o godz. 18.00 w kościele akademickim św. Józefa przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie.

Początki działalności Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi przypadają na grudzień 1995 r., kiedy to w parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach odbył się pierwszy kurs ewangelizacyjny pod nazwą "Kurs Filipa".

Obecnie w SNE jest około 28 osób, w różny sposób zaangażowanych w posługę ewangelizacyjną. Spotkania odbywają się raz w tygodniu przy okazji uczestnictwa we wspólnej Mszy św. Samo spotkanie ma charakter modlitewno-formacyjny, przygotowuje członków do ewangelizacji. Źródłem formacji jest Pismo św. oraz dokumenty Kościoła. Na spotkaniu obecny jest Ksiądz Opiekun.

Posługa ewangelizacyjna SNE przejawia się w różnych formach. Jest to modlitwa wstawiennicza na seminariach Odnowy w Duchu Świętym, ewangelizacja poprzez pantomimę, plakat, teatr. Szkoła prowadzi także adoracje ewangelizacyjne.

Jednak podstawową formą działalności SNE są kursy ewangelizacyjne prowadzone przez uczestników Szkoły w różnych parafiach naszej diecezji (prowadzą je również w innych diecezjach). Szkoła włączona jest w nurt programu Redemptoris Missio Szkół Nowej Ewangelizacji w Kościele katolickim.

Rodzaje kursów:

  1. "Kurs Filipa" - ma doprowadzić do spotkania z osobą Jezusa, poprzez wiarę.
  2. "Kurs Zacheusza" - przeznaczony dla dzieci i młodzieży umożliwia doświadczenie żywej obecności Jezusa w Kościele.
  3. "Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej" - pożyteczny dla grup modlitewnych i wspólnot. Jego celem jest uporządkowanie modlitwy na spotkaniach.
  4. "Kurs Emaus" - to kurs biblijny, przygotowujący do słuchania słowa Bożego.
  5. "Kurs Jana - kurs "umiłowanego ucznia", którym każdy może zostać.
  6. "Kurs Pawła" - kurs ten formuje ewangelizatorów, uświadamia uczestnikom, że każdy katolik jest uzdolniony przez Ducha Świętego do przyjęcia i przekazywania Dobrej Nowiny o zbawieniu.

Szkoła została oficjalnie erygowana przez ordynariusza tarnowskiego, bpa Wiktora Skworca w 1998 r.

ADRESY:

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Legionów 30
tel./fax 14-631-73-90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoba odpowiedzialna:
Beata Stach
Asystent kościelny:
Ks. Artur Ważny

Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi w Nowym Sączu
33-310 Nowy Sącz
ul. Biegonicka 8
tel. 18-442 95 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona WW: http://www.sne.nsacz.pl/
Osoba odpowiedzialna:
Barbara Zabrzeńska
Asystent kościelny:
Ks. Józef Atlas