wrapper


czwartek, 16 lutego 2017 13:48

Rodzina Szkół im. Świętych i Błogosławionych spotka się w Tarnowie

Napisane przez eb

Spotkanie Diecezjalnej  Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych odbędzie się 22 lutego o godz. 13.30 w budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.  Rodzinę tę tworzy blisko 100 szkół z terenu diecezji tarnowskiej, które jako swoich patronów przyjęły świętych i błogosławionych oraz osoby zasłużone dla Kościoła Katolickiego.

Na spotkaniu, któremu przewodniczył będzie biskup tarnowski Andrzej Jeż zostanie omówiony plan działań w ramach Rodziny Szkół, zmierzający do dzielenia się wzajemnymi doświadczeniami, programami wychowawczymi. Na spotkanie zaproszeni są dyrektorzy wszystkich szkół tworzących Diecezjalną  Rodzinę Szkół im. Świętych i Błogosławionych lub wydelegowani przez nich nauczyciele.