wrapper

Wiadomości

sobota, 08 wrzesień 2018 13:20

Bp Jeż poświęcił tablicę upamiętniającą księży zamordowanych podczas II wojny światowej - HOMILIA

Napisane przez Ewa Biedroń, multimedia: ks. Marian Kostrzewa
Bp Jeż poświęcił tablicę upamiętniającą księży zamordowanych podczas II wojny światowej - HOMILIA Foto ks. Marian Kostrzewa

Nazwiska 29 kapłanów diecezji tarnowskiej, zamordowanych w czasie II wojny światowej znalazły się na tablicy, którą w katedrze poświęcił biskup tarnowski Andrzej Jeż. W homilii biskup diecezjalny mówił, że jesteśmy winni pamięć tym, którzy swoim cierpieniem i ofiarą życia wywalczyli nam wolność.

Większość kapłanów zostało zamordowanych przez hitlerowców, a ks. Andrzej Niwa zginął z rąk sowietów w Charkowie. Pośród męczenników II wojny światowej jest także bł. ks. Roman Sitko, rektor tarnowskiego seminarium.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż przypomniał w homilii, że o upamiętnienie ofiar obu totalitaryzmów upominał się m.in. św. Jan Paweł II. W odpowiedzi na to wezwanie klerycy tarnowskiego seminarium duchownego zapisali ręcznie 2947 nazwisk księży w Księdze Martyrologium Duchowieństwa Polskiego – zarówno tych, którzy zginęli z rak hitlerowców, jak i sowietów. Księga ta została złożona na Jasnej Górze w raz z ziemią pochodzącą z miejsc kaźni.

Nawiązując do obchodzonego 29 kwietnia Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, biskup mówił, że upamiętnia on około 9 tysięcy duchownych – kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych i alumnów seminariów, którzy zostali zamęczeni w tym okresie wojny.

„Co piąty ksiądz diecezjalny w Polsce został zamordowany podczas II wojny światowej. W żadnym z krajów pod okupacją hitlerowską duchowieństwo nie było tak represjonowane jak w Polsce. Jednym z głównych celów polityki Hitlera była zagłada polskiej inteligencji, w tym duchowieństwa. Kapłanom polskim nie wolno było w obozie odprawiać Mszy świętej, odmawiać brewiarza, modlić się i mieć przy sobie jakiegokolwiek przedmiotu kultu. Pomimo tych zakazów księża z narażeniem życia organizowali ukryte życie religijne” – mówił biskup.

Nawiązując do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości bp Jeż podkreślił  szczególną rolę rodziny w dziejach naszej Ojczyzny. „Kiedy bowiem nie było państwa polskiego, to Polska była w polskich rodzinach, w polskich domach i w sercach Polaków. To był fundament polskości, którego nie zdołała skruszyć nawałnica zaborców” – dodał.

Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy Narodzenia jest patronką parafii katedralnej w Tarnowie i diecezji tarnowskiej. To odpust w bazylice katedralnej i początek Tygodnia Maryjnego. Do 16 września będą w bazylice specjalne nabożeństwa, spotkania dla uczniów, koncerty a na koniec także parafialny festyn.

Przez kolejne dni kapłani i wierni będą modlić się  w intencji m.in. małżeństw, rodzin, powołań, chorych, uzależnionych, dzieci i młodzieży. Więcej oTygodniu Maryjnym.

Ostatnio zmieniany sobota, 08 wrzesień 2018 15:34