wrapper

Wiadomości

Artykuły filtrowane wg daty: sobota, 03 luty 2018

 "Bardzo proste pytania" zadał w czasie swojej homilii ks. bp Leszek Leszkiewicz siostrom i braciom zakonnym zgromadzonym w tarnowskiej Katedrze z okazji święta Matki Bożej Gromnicznej - Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.  

"Czcigodne siostry przełożone, ojcowie przełożeni, czy kochacie swoich podwładnych, podwładne? (...) Czcigodne podwładne, podwładni, czy kochacie swoich przełożonych? Czy rozpoznajecie w przełożonych ojca, matkę?"

Te pytania zmusiły niejako uczestników Eucharystii do refleksji nad rzeczami pierwszymi, najważniejszymi. W dalszej części homilii okazało się, że odpowiedź na nie to prosta recepta na pustoszejące klasztory, na kryzys powołanych. "Przyciągajcie do waszych zgromadzeń waszą bliskością z Bogiem i miłością do współbraci, współsióstr" - prosił ks. Biskup.

Na zakończenie swojej homilii ks. bp Leszkiewicz zaprosił osoby konsekrowane do modlitwy za synod Diecezji Tarnowskiej. Stało się tak nie bez przyczyny - Eucharystię poprzedziło bowiem spotkanie w Auli Jana Pawłą II, gdzie ks. dr Zbigniew Krzyszowski - wikariusz biskupi do spraw zakonnych, wygłosił wykład o prawnych i teologicznych aspektach synodu. Do sióstr i braci przemawiał także ks. dr Piotr Cebula - sekretarz Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. W przystępny i obrazowy sposób przybliżył uczestnikom czym jest synod, na podstawie symboliki logo V Synodu. 

Warto wspomnieć, że podczas Eucharystii wszystkie osoby życia konsekrowanego miały okazję odnowić swoje śluby zakonne. Ta uroczysta chwila, podkreślona symbolem trzymanej w rękach zapalonej gromnicy, wywarła ogromne wrażenie na licznie zebranych wiernych świeckich.

sobota, 03 luty 2018 08:57

Z diecezji Bangi do Mbaiki

Dzień 2 lutego był dla biskupa Andrzeja Jeża czasem przemieszczenia się do innej diecezji, spotkania z jej biskupem i ostatecznie dotarcia tam, gdzie w niedzielę będzie mieć miejsce konsekracja kościoła.

Powoli zmierzamy do zakończenia etapu przygotowawczego V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Wydaje się, że w świadomości naszych diecezjan coraz bardziej przebija się idea synodu.