piątek, 13 kwietnia 2018 17:10

21 kwietnia inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej - informacje praktyczne

Napisane przez Diecezjalny Serwis Informacyjny/ks. Andrzej Dudek
21 kwietnia inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej - informacje praktyczne fot. ks. Marian Kostrzewa

Biskup tarnowski Andrzej Jeż zaprasza diecezjan na inaugurację V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Uroczystość odbędzie się w sobotę, 21 kwietnia w Tarnowie. Rozpoczęcie tego ważnego wydarzenia dla Kościoła tarnowskiego obwieszczą dzwony kościołów w całej diecezji.

Uroczystość inauguracji V Synodu rozpocznie się o godz. 10.00 w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Tam zgromadzą się biskupi, kapłani, siostry zakonne, klerycy i świeccy z całej diecezji. W sanktuarium będzie modlitwa połączona z krótką adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie procesja przejdzie ulicami: Al. Matki Bożej Fatimskiej, ul. Mickiewicza, ul. Brodzińskiego, ul. Wałową i ul. Katedralną do katedry. Procesji – w której będą niesione relikwie świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej – będzie przewodniczył bp Andrzej Jeż zaś Mszy świętej w katedrze tarnowskiej arcybiskup Marek Jędraszewski. Uroczystość będzie transmitowana przez Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

W specjalnym liście pasterskim z okazji inauguracji synodu, biskup tarnowski Andrzej Jeż napisał, że „najważniejszym celem synodu jest obranie takich kierunków pracy duszpasterskiej, które najskuteczniej dopomogą współczesnemu człowiekowi na drodze zbawienia”. „Synodalne wędrowanie razem ma nam uświadomić, iż Kościół powinien żyć w każdym i każdej z nas – wszyscy współtworzymy jeden Chrystusowy Kościół i jesteśmy odpowiedzialni za jego losy. Dlatego jeszcze raz ponawiam mój gorący apel i zaproszenie do zaangażowania się wszystkich diecezjan w modlitwę za synod i prace synodalne” – podkreśla bp Jeż.

Biskupowi Diecezjalnemu zależy także na tym, by również osoby poszukujące Boga czy niepraktykujące zaprosić do dyskusji w ramach synodu.

Synod diecezjalny pod hasłem „Kościół na wzór Chrystusa” ma trwać trzy lata. Pierwszy rok synodu (2018/2019) będzie poświęcony rodzinie w całościowym jej ujęciu. W drugim roku (2019/2020) będzie koncentrować się wokół problematyki związanej z życiem i funkcjonowaniem wspólnoty parafialnej, zaś w trzecim roku (2020/2021) podjęta zostanie tematyka szeroko rozumianej ewangelizacji.

Przygotowania do synodu trwały ponad rok. Zagadnienia do dyskusji i postulaty przesyłali diecezjanie. Są one także owocem pracy Komisji Przygotowawczej V Synodu. W poszczególnych dekanatach odbywały się spotkania przedsynodalne, ponadto zostały już powołane Parafialne Zespoły Synodalne. Opracowano też logo V Synodu oraz hymn synodalny. Cała diecezja modliła się za V Synod m.in. podczas Niedziel Synodalnych w parafiach.

Inauguracja V Synodu to także duże przedsięwzięcie logistyczne. Pojazdy przewożące pielgrzymów powinny mieć oznakowanie: logo synodu. Możliwość parkowania będzie m.in. na placu "Kapłanówka" - obok Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy Alei Matki Bożej Fatimskiej oraz przy Al. Solidarności obok urzędu i na terenie Starostwa Powiatowego. Ponadto można będzie bezpłatnie parkować pojazdy na wszystkich dostępnych miejskich parkingach w tzw. "płatnej strefie parkowania".

Dla uczestników liturgii inauguracji, którzy z racji braku miejsca nie zmieszczą się w katedrze, będą przygotowane miejsca na Placu Katedralnym, zaś na budynku Wydawnictwa Biblos zostanie umieszczony duży telebim.

DSI

Dlaczego Synod?

Synod ma być przede wszystkim okazją do ożywienia wiary w Boga dla mieszkańców Diecezji Tarnowskiej. Będzie on także okresem dyskusji, rozważań, podejmowania nowych propozycji, które pomogą budować coraz bardziej nasz diecezjalny Kościół na wzór Chrystusa. Zgodnie z zamysłem Biskupa Diecezjalnego, V Synod ma trwać 3 lata. Wśród wielu różnorodnych zagadnień jakie będą podejmowane, nie zabraknie tematyki rodziny, parafii oraz ewangelizacji, bowiem każdy z tych trzech lat będzie koncentrować się wokół jednego z tych zagadnień.

Harmonogram prac poszczególnych dwunastu Komisji Synodalnych będzie ustalony w przyszłym miesiącu i na bieżąco aktualizowany. W parafiach diecezji już powstały Parafialne Zespoły Synodalne – każdy Zespół liczy kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. Będą one spotkać się raz w miesiącu, aby rozmawiać na temat wiary i tego czym żyją, aby wspólnie szukać najlepszych rozwiązań dla Kościoła, wspólnot parafialnych i rodzin. Będą także wspólnie modlić się i zgłaszać swoje propozycje Biskupowi Diecezjalnemu.

Charakter Inauguracji w dniu 21 kwietnia 2018 r.

W tym kontekście dzień 21 kwietnia jest bardzo ważny. To przede wszystkim najbardziej uroczysta Pierwsza Sesja Plenarna. Mają się na niej zebrać wszyscy członkowie Synodu (ok. 500 osób) oraz wierni z diecezji. Sesja ta będzie mieć przede wszystkim charakter modlitewny i będzie okazją do tego, aby członkowie V Synodu złożyli przed Biskupem wyznanie wiary i przysięgę wierności nauczaniu Kościoła. Będzie to zatem pierwszy wspólny krok ku odnowieniu naszego tarnowskiego Kościoła, który w świecie pragnie jaśnieć blaskiem Zmartwychwstałego Chrystusa.

Opis całej celebracji

Inauguracja rozpocznie się o godz. 10.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie (adres: Al. Matki Bożej Fatimskiej 39). We wszystkich parafiach mają wówczas rozdzwonić się dzwony, aby dać znak wiernym, że dzieje się coś ważnego i by zachęcić tych, którzy nie zdołają przyjechać do Tarnowa do duchowej łączności i modlitwy w intencji dobrych owoców V Synodu.

Przewiduje się trzy momenty celebracji:

Modlitwa stacyjna w kościele Matki Bożej Fatimskiej (ok. 30 min.)

Biskup Andrzej Jeż pozdrowi i powita zgromadzonych. Potem nastąpi proklamacja czytania biblijnego i śpiew psalmu, jako wprowadzenie do rozważania, które wygłosi bp Leszek Leszkiewicz (Przewodniczący Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej). Następnie diakon wystawi Najświętszy Sakrament, a po chwili modlitwy w ciszy bp Andrzej Jeż odmówi specjalnie przygotowaną modlitwę w intencji V Synodu.

Po błogosławieństwie eucharystycznym i schowaniu Najświętszego Sakramentu do tabernakulum, diakon wygłosi admonitio (czyli zachętę) inicjujące procesję w kierunku katedry. Wówczas trębacze ubrani w stroje regionalne zatrąbią na trombitach, a potem chór rozpocznie śpiew Hymnu V Synodu („Za Chrystusem”, muz. S. Szymański). Po pierwszej zwrotce i refrenie zaczynie formować się procesja według planu zamieszczonego w książeczce przygotowanej na celebrację.

Procesyjne przejście ulicami miasta (ok. 1 km) do Bazyliki Katedralnej

Procesji również będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Za krzyżem będą niesione relikwie świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej. Następnie będzie podążać Liturgiczna Służba Ołtarza oraz inni usługujący; potem diakon niosący Ewangeliarz otoczony uroczystą asystą światła i kwiatów; następnie kapłani oraz biskupi, a za nimi biskup diecezjalny Andrzej Jeż. Za nim w procesji pójdą wierni świeccy członkowie synodu, poczty sztandarowe, orkiestra i wszyscy inni przybyli na to święto. Szczególną grupę będą stanowiły dzieci przebrane za świętych.

W czasie procesji śpiewana będzie Litania do Wszystkich Świętych - przeplatana aklamacjami chrystologicznymi oraz pieśni wielkanocne z towarzyszeniem orkiestry dętej.

Ulice którymi przejdzie procesja: Al. Matki Bożej Fatimskiej, ul. Mickiewicza, ul. Brodzińskiego, ul. Wałowa i ul. Katedralna.

Msza św. koncelebrowana w katedrze tarnowskiej

Mszy św. będzie przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Dlatego po dojściu do drzwi katedry, bp Andrzej Jeż poprosi Arcybiskupa Metropolitę o przewodniczenie. Do wnętrza katedry wejdą kapłani i biskupi, część osób świeckich zaangażowanych bezpośrednio w synod. Pozostali wierni będą mieć przygotowane miejsca siedzące na Placu Katedralnym i na Rynku.

Msza święta rozpocznie się od śpiewu Chwała na wysokości Bogu. W liturgii słowa Ewangelia będzie odczytana z ambony wiszącej na filarze w nawie głównej. Potem diakon przyniesie Ewangeliarz do ucałowania abp Markowi Jędraszewskiemu i bp Andrzejowi Jeżowi, a po błogosławieństwie Ewangeliarzem, zostaje on umieszczony na pulpicie na stopniach przed ołtarzem, zgodnie z wytycznymi dla inauguracji synodów.

Po homilii nastąpi wyznanie wiary, a potem złożenie przysięgi przez członków synodu. Biskupi pomocniczy oraz pozostali członkowie Komisji Głównej V Synodu wyjdą przed otwarty Ewangeliarz i kładąc rękę na otwartej księdze Ewangelii złożą przysięgę, a następnie podpiszą na bocznym ołtarzu tekst przysięgi.

Abp Marek Jędraszewski wypowie słowa zachęty do Wyznania wiary. W tym czasie przed ołtarz, a dokładnie przed Ewangeliarz, wyjdą przedstawiciele V Synodu czyli członkowie Komisji Głównej (biskupi pomocniczy, przewodniczący wszystkich komisji oraz kilka innych osób) – razem 16 osób oraz dwunastu Sekretarzy Komisji, trzymając teczki z zebranymi wcześniej podpisanymi kartkami. Poszczególne części Wyznania wiary wszyscy wierni zebrani będą wspólnie odczytywać lub śpiewać w takiej formie, jak to będzie zaznaczone w książeczce.

Złożenie przysięgi odbędzie się w następujący sposób: Pierwszy z księży biskupów pomocniczych wypowie do mikrofonu słowa: „Ja, biskup Leszek Leszkiewicz”, następnie poszczególni członkowie komisji głównej wypowiedzą do mikrofonu swoje imię i nazwisko, po czym członkowie V Synodu wspólnie będą recytować przysięgę od słów: „wezwany na V Synod …”.Ostatnią część przysięgi „Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami”, przedstawiciele Komisji Głównej będą wypowiadać pojedynczo, podchodząc do Ewangeliarza i kładąc prawą rękę na otwartej księdze. Pozostali członkowie synodu te słowa mogą wypowiedzieć równocześnie z pierwszym biskupem dotykającym Ewangeliarza albo wraz z przewodniczącym swojej Komisji.

Kiedy podejdzie ostatni z członków Komisji Głównej i wypowie te słowa, Sekretarze Komisji podejdą do Przewodniczących i udając się w głąb prezbiterium do Biskupa Diecezjalnego, na Jego ręce złożą podpisane wcześniej kartki z tekstem Wyznania wiary i przysięgi.

Potem nastąpi modlitwa wiernych i procesja z darami ofiarnymi. We Mszy św. wierni otrzymają Komunię św. pod dwiema postaciami, a po błogosławieństwie końcowym diakon wygłosi kolejne admonitio wprowadzające w pewien obrzęd synodalny. Biskup Andrzej Jeż razem ze zgromadzonymi odmówi po polsku modlitwę Adsumus. Następnie podejdą do niego dekanalni relatorzy synodalni i otrzymają do przekazania dla każdej parafii w dekanacie welony naramienne do błogosławienia Najświętszym Sakramentem oraz krótki list Biskupa Diecezjalnego dla każdej parafii i tekst adoracji Najświętszego Sakramentu, jaka będzie miała miejsce po Mszach świętych w Niedzielę Dobrego Pasterza. To pomoże objąć wydarzeniem Inauguracji V Synodu każdą parafię w diecezji.

Ks. Andrzej Dudek

Rzecznik Komisji Przygotowawczej V Synodu

 

 

Ostatnio zmieniany sobota, 14 kwietnia 2018 08:17

Szukaj w serwisie

Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Doniesienia
Przeszukuj - Tagi

Nowości w serwisie

KALENDARZ LITURGICZNY


26 marca
Wtorek 3 tygodnia Wielkiego Postu
Liturgia Godzin:
wł. z dn. powsz. (Psałterz: III Tydzień)
Msza św.:

wł. z dn. powsz., pf. 1-4 W. Postu (nr 8-11), M.ż. (1)
Dn 3, 25.34-43; Ps 25(24), 4-5. 6-7bc. 8-9; Mt 18, 21-35
Dzień modlitw za więźniów

Adoracja:
Borowa
Zmarli kapłani:

1992 Ks. Franciszek Herr, duszp. w Anglii
2016 Ks. Mieczysław Czekaj, em. rektor w Boguszy

Mapa

Adres

KURIA DIECEZJALNA

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30
tel. centrala 14-63-17-300, fax 14-63-17-309
e-mail:kuria(at)diecezja.tarnow.pl

Znajdź nas na:

facebook a youtube a
twitter a flickr a

Please publish modules in offcanvas position.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia diecezja.tarnow.pl