niedziela, 25 czerwiec 2017 23:46

Historyczny dzień dla Chromtau

Napisane przez ks. Grzegorz Zimoń, ks. Janusz Potok, eb
Historyczny dzień dla Chromtau Foto ks. Grzegorz Zimoń

Biskup tarnowski Andrzej Jeż konsekrował kościół w Chromtau w Kazachstanie. Wybudował go tarnowski duchowny ks. Piotr Kluza. Świątynia wpisała się już w panoramę miasta. Około 300 metrów od meczetu i 600 metrów od prawosławnej cerkwi stanął kościół katolicki.

W uroczystości konsekracji uczestniczyli pielgrzymi m.in. z Uralska i Aktiubińska. Mszę św. koncelebrowali biskup Karagandy Adelio Dell'Oro,  biskup pomocniczy w Astanie Atanazy Schneider, kapłani pracujący w Kazachstanie i duchowni z diecezji tarnowskiej. Obecny był ambasador RP w Astanie, minister Andrzej Skrzydło i lokalni przedstawiciele władz.

W homilii biskup tarnowski Andrzej Jeż mówił, że Kościół jest jak studnia - źródło wody tam gdzie panuje susza. Po modlitwie przez wstawiennictwo wszystkich świętych, biskup włożył w ołtarz relikwie bł. Karoliny.

Po namaszczeniu olejem ołtarza, bp Adelio Dell'Oro i bp Atanazy Schneider, ks. Dariusz Buras i ks. Piotr Kluza namaścili ściany kościoła.

„Zgromadzeni licznie kapłani i wierni w sposób szczególny przeżywali obecność Boga, w nowej świątyni. Radość i dziękczynienie było słychać w każdym wypowiadanym słowie modlitwy mszalnej” – mówi ks. Janusz Potok, misjonarz w Kazachstanie.

Podczas uroczystości dziękowano ks. Piotrowi Kluzie za to, że wybudował kościół. To druga świątynia katolicka w województwie, które wielkością porównywalne jest z powierzchnią Polski.

„Kiedy my przychodzimy do kościoła, tak jak muzułmanie do meczetu, prawosławni do cerkwi, to przychodzimy po to, aby sławić Boga. To najważniejsze. Kiedy jest wiara, wtedy jest sens życia. Dlatego dziękuję Bogu, że możemy się spotkać i oddać Bogu cześć” – podkreśla Administrator Apostolski w Atyrau  ks. Dariusz Buras.

Parafia w Chromtau istnieje od 2003 roku. W jej tworzeniu wielkie zasługi ma ks. Janusz Potok, obecnie proboszcz w katedrze w Karagandzie. W Chromtau pracował on od VIII 2005 do V 2009 r.

Ks. Piotr Kluza jest proboszczem w Chromtau od maja 2011 r. Wcześniej był tam jako wikariusz od VII do X 2008, zaraz po przybyciu do Kazachstanu.

Zaczął starania o budowę kościoła zaraz po objęciu funkcji proboszcza. Trzeba było nie tylko kupić ziemię, ale zaczął się skomplikowany proces pozwoleń.

Pierwsza łopata została wbita dopiero po trzech latach – 19 lipca 2014 roku. Obok kościoła powstał dom dla duszpasterstwa. Największy wkład w budowę ma Ofice to AID, która jest specjalną agendą Konferencji Episkopatu USA. Swój udział w budowie ma również diecezja tarnowska. To dar opiewający na sumę 15 tys. USD.

***

Relacja ks. Grzegorza Zimonia 

Misyjnymi szlakami Kazachstanu

Duszpasterska podróż Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża

Część 5

Konsekracja kościoła w Chromtau

                „Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: „Pójdziemy do domu Pana”

Niedziela 25 czerwca 2017 roku to dzień który na trwałe wpisze się w historię parafii w Chromtau oraz tych wszystkich, którzy wzięli udział w uroczystości konsekracji nowego kościoła. A było to wydarzenie niezwykłe.

Od samego rana można było usłyszeć głosy osób, które czuwały, aby wszystko było należycie przygotowane. „Wiele z nich dzień wcześniej do późnych godzin nocnych pracowało jeszcze przy parafii, a dziś są obecni od wczesnych godzin” – podkreśla ks. Piotr Kluza. Niezwykłe zaangażowanie parafian mających świadomość tego, jak ważne wydarzenie przed nimi. Radość i uśmiech na twarzach. Odświętne stroje, by podkreślić rangę wydarzenia. Oczekiwanie na rozpoczęcie uroczystości. 

Wybija godzina 11.00. Z budynku duszpasterskiego wyrusza procesja na zewnątrz kościoła, gdzie zgromadzili się wierni. Drzwi kościoła pozostają zamknięte. Po pozdrowieniu wiernych przez głównego celebransa biskupa Andrzeja Jeża, proboszcz parafii, ks. Piotr Kluza przekazuje klucze do nowo wybudowanego kościoła. Ks. Biskup otwiera nimi główne drzwi i zaprasza wiernych, by z radością weszli do świątyni Pana. Podczas tej Eucharystii konsekrowany zostanie kościół, czyli przeznaczony wyłącznie na sprawowanie świętych obrzędów. W liturgię zaangażowali się miejscowi parafianie, którzy bardzo dobitnie i wyraźnie przeczytali Boże Słowo oraz pięknie wykonali śpiew psalmu responsoryjnego. Ewangelię odczytał pracujący niegdyś w Chroamtau, a obecnie proboszcz w Karagandzie – ks. Janusz Potok. Kazanie wygłosił biskup Andrzej Jeż, który podkreślił znaczenie wiary, nadziei i miłości w życiu chrześcijanina.

dd

Kaznodzieja rozpoczął od obrazu studni i jej roli w życiu człowieka. Nawiązał do Afryki, gdzie szczególnie docenia się wartość studni, ale też i do Kazachstanu, bo i tu są miejsca, gdzie tej wody brakuje. Poprzez sięgnięcie do obrazu studni, z której czerpiemy życiodajną wodę, ks. Biskup wskazał na kościół jako na studnię. „Cieszymy się, że mamy taką studnię w Chromtau. Tutaj możemy przybyć do Źródła życia do Jezusa Chrystusa Mesjasza, w którego wiarę wyznaje dziś w Ewangelii św. Piotr. Bo tutaj przede wszystkim rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość, mocą Bożego Słowa i Bożych sakramentów” – mówił kaznodzieja. Biskup Jeż podkreślił siłę ludzkiego słowa, które może człowieka zniszczyć, albo też podnieść na duchu i dać nadzieję. „Kiedy przychodzimy tutaj i słyszymy Boże słowo wiemy, że Pan wyznacza nam w słowie trwałe punkty odniesienia. Słowo Boże jest niezmienne. Wciąż jest prawdą. Wciąż ukazuje nam jak prosto iść do Boga i drugiego człowieka, jak odnajdywać się w trudnych sytuacjach codziennego życia”.

Pasterz Kościoła Tarnowskiego zauważył, że niepokojącym zjawiskiem jest utarta nadziei i sensu swojego życia. Ludzie żyją pracą, zmaganiem ,ale nie widzą w tym żadnego sensu. „Dla wielu śmierć jest zimną ścianą o którą rozbija się nadzieja człowieka”. Lekarstwem na brak nadziei jest wiara w Jezusa, bo – jak zauważa kaznodzieja – „kiedy rodzi się w nas wiara, możemy również rozbudować naszą nadzieję”.

W dalszej części biskup Andrzej wskazał na relację pomiędzy nadzieją a miłością. Zauważył, że „nadzieja prowadzi do miłości (…) Gdy mamy nadzieję możemy z miłością przeżywać nasze życie”.  Wskazał na współczesne zagrożenia miłości, jak choćby egoizm, czy też fałszywe wyobrażenia miłości, prowadzące do wykorzystywania drugiego człowieka, który staje się jedynie przedmiotem. Chrystus jest Tym, Który uczy nas prawdziwej miłości. „Kiedy będziemy celebrować Eucharystię w tym kościele, to uświadamiamy sobie, że Chrystus nie daje nam części siebie, ale całego siebie (…) Dlatego w Nim możemy uleczyć naszą ludzką miłość”.

Biskup podziękował wszystkim za to wspólne dzieło, podkreślając również wkład kapłanów, którzy wcześniej tutaj pracowali. Szczególne słowa wdzięczności skierował Pasterz Kościoła Tarnowskiego do ks. Piotra oraz tych wszystkich nieznanych z nazwiska, którzy przyczynili się do powstania tej świątyni. Na koniec kazania zawierzył wspólnotę w Chromtau opiece świętej Rodziny, która patronuje tutejszej parafii.

Podczas uroczystości konsekracji kościoła w mensie ołtarza złożone zostały relikwie bł. Karoliny, pochodzącej z Wał-Rudy w diecezji tarnowskiej. Od dnia dzisiejszego ta skromna, a zarazem tak niezwykła w swej prostocie dziewczyna będzie towarzyszyć w drodze wspólnocie w Chroamtau, wypraszając, jak ufamy, potrzebne łaski. 

Na zakończenie Eucharystii Administrator Apostolski w Atyrau ks. Dariusz Buras oraz wierni złożyli ks. Piotrowi życzenia urodzinowe oraz wyrazili wdzięczność za posługę i jego postawę. Patrząc z zewnątrz można było dostrzec głębokie więzi łączące wiernych ze swoim duszpasterzem, ich szacunek wobec niego oraz pragnienie, by nadal był razem z nimi. Słowa uznania parafianie skierowali również pod adresem rodziców ks. Piotra, dziękując im za dar tak dobrego kapłana.

pp

Ks. Piotr Kluza jako budowniczy kościoła i proboszcz parafii podziękował obecnym biskupom, kapłanom, siostrom zakonnym, przybyłym gościom oraz osobom, którzy w różny sposób wspierały to dzieło. Jak sam mówił, czasem nie było łatwo. „Wierzę jednak, że problemy, które się pojawiały były dane przez Boga, abym z Nim o nich rozmawiał, pamiętając, że jest to dzieło Boże – mówi ks. Piotr.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy obecni zaproszeni zostali na poczęstunek.

W uroczystości konsekracji kościoła uczestniczyło ponad 100 osób, w tym 3 biskupów, biskup Andrzej Jeż – główny celebrans, kaznodzieja i konsekrator nowej świątyni, bp Adelio Dell'Oro z Karagandy i bp Atanazy Schneider z Astany, Administrator Apostolski w Atyrau ks. Dariusz Buras, 14 kapłanów i 6 sióstr zakonnych, zaprzyjaźniona rodzina z Bochni, brat oraz rodzice księdza Piotra, którzy nie kryli wzruszenia  z dzisiejszej uroczystości. „Jesteśmy rodzicami ks. Piotra Kluzy. Przyjechaliśmy pierwszy raz do jego parafii, która ma dzisiaj wielką uroczystość – mówi mama ks. Piotra. Jesteśmy dumni z naszego syna (…) Baliśmy  się, ale z Bożą pomocą dotarliśmy do tego miejsca. Wiele osób modliło się za nas, za co im dziękujemy”. „Jesteśmy szczęśliwi, że wierni wspierają naszego syna i są zadowoleni z jego pracy” – zwierza się tato ks. Piotra.   

W kościele w Chromtau Msze św. sprawowane są każdego dnia. W środę i piątek poprzedzone są one wystawieniem Najświętszego Sakramentu. W niedziele Eucharystia jest o godzinie 11.00, a bywa i tak, że dodatkowo o godzinie 19.00 na prośbę jednego lub dwu wiernych, którzy wcześniej nie mogli uczestniczyć ze względu na pracę. W niedzielnej Mszy św. uczestniczy od 30 do 40 osób. Najstarsza parafianka liczy 79 lat. W każdą sobotę odbywają się zajęcia dla dzieci.  Cieszy fakt, że we wspólnocie tej jest wiele ludzi młodych, także dzieci i młodzieży zaangażowanej w duszpasterstwo przy parafii. Daje to nadzieję na rozwój tej wspólnoty. W codziennej posłudze wspiera ks. Piotra wywodzący się również z diecezji tarnowskiej ks. Kamil Bachara. Ks. Piotr w rozmowie podkreśla wielkie zaangażowanie wiernych w życie parafii, przejawiające się na wielu płaszczyznach. „To nie ja budowałem; to jest trud tych ludzi, którzy ofiarowali swoje serca i dary swojej dłoni. Jest w nich wielkie zawierzenie wobec Boga – mówi duszpasterz. Tutaj wszystko opiera się na ludziach”. Warto nadmienić, że wierni z Chromtau nie tylko przygotowali kościół na dzisiejszą uroczystość, oprawę liturgiczną, i poczęstunek, ale również otworzyli swoje domy dla gości przybyłych z innych parafii, zapewniając im nocleg.  

f3

W prywatnej rozmowie, ks. Piotr prosił by raz jeszcze podziękować wszystkim dobroczyńcom, a ich lista jest bardzo długa. Dziękuje on kapłanom z naszej diecezji za ich otwartość, za zapraszanie go z kazaniem i za przekazywane przy tej okazji ofiary na budowę kościoła. Dziękuje organizacjom i stowarzyszeniom katolickim, które w różny sposób wspierały to dzieło. Dziękuje wielu instytucjom i firmom świeckim.  Słowa wdzięczności kieruje pod adresem pani Elżbiety Langer, która zaprojektowała kościół i kompleks duszpasterski za przysłowiowe Bóg zapłać. Kapłan dziękuje też wiernym diecezji tarnowskiej, którzy materialnie wspierali dzieło budowy nowej świątyni.

Uroczystość konsekracji kościoła w Chromatu była dla wielu niezwykłym doświadczeniem, szczególnie dla osób, które pamiętają dawną kaplicę. Jest to dla nich wejście do ziemi obiecanej. Kościół zachwyca swoim pięknem. Ukazuje wertykalny i horyzontalny wymiar człowieka, a umieszczony na wieży zegar przypomina, że czas należy do Boga. To On jest Panem czasu i historii, a tu w tym miejscu jest Jego dom. Dlatego – jak mówi ks. Piotr – „Bogu zawierzamy to wszystko, co będzie dalej”. 

ks. Grzegorz Zimoń

                

Ostatnio zmieniany niedziela, 25 czerwiec 2017 23:59

Szukaj w serwisie

Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Doniesienia
Przeszukuj - Tagi

Nowości w serwisie

KALENDARZ LITURGICZNY


15 października
św. Teresy od Jezusa, dziew. i dok. Kośc. wspomnienie obow.
Liturgia Godzin:
ze wsp. (Psałterz IV Tydzień)
Msza św.:

wł. o św., pf. o dziew. (nr 74)
Rz 1, 16-25; Ps 19(18), 2-3. 4-5ab; Łk 11, 37-41
[lub ze wsp.: Rz 8, 22-27; Ps 19(18), 8-9. 10-11; J 15, 1-8]
w DĘBICY (wszystkie parafie) ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, patronki miasta, uroczystość LG wieczorem I Nieszp. z urocz. św. Jadwigi, Kompl. po I Nieszp. niedz. M. wieczorna z jutrzejszej uroczystosci św. Jadwigi 
1. Dzień Dziecka Utraconego 2. Dzień Niewidomych (Białej Laski)

Adoracja:
Gawłów i Gorzków (rektorat)
Zmarli kapłani:

2002 Ks. Zbigniew Skumiel, em. prob. w Pleśnej
2011 Ks. Lucjan Morawski, em. prob. w Olszynach k. Wojnicza


Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej diecezji tarnowskiej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Adres

KURIA DIECEZJALNA

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30
tel. centrala 14-63-17-300, fax 14-63-17-309
e-mail:kuria(at)diecezja.tarnow.pl

Znajdź nas na:

facebook a youtube a
twitter a flickr a

Please publish modules in offcanvas position.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia diecezja.tarnow.pl