wrapper

Wiadomości

poniedziałek, 14 sierpień 2017 14:48

Ewangelia i media - jest dekret w sprawie ewangelizacji medialnej w diecezji tarnowskiej

Napisane przez Ewa Biedroń
Ks. Marian Kostrzewa został mianowany kierownikiem Redakcji Mediów Internetowych Diecezji Tarnowskiej Ks. Marian Kostrzewa został mianowany kierownikiem Redakcji Mediów Internetowych Diecezji Tarnowskiej Grzegorz Brożek/Foto Gość

Bp Andrzej Jeż powołał Diecezjalną Radę ds. Mediów, Delegata Biskupa Diecezjalnego ds. Mediów i Redakcję Mediów Internetowych Diecezji Tarnowskiej. Zadaniem tych gremiów będzie ewangelizacja przez media.

„Kościół katolicki ustanowiony został przez Chrystusa, aby wszystkim ludziom nieść zbawienie i dlatego jest przynaglany koniecznością przepowiadania Ewangelii również przy pomocy środków społecznego przekazu oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich” – podkreśla bp Jeż.

Ewangelizacja przez media uznawana jest za jedno z podstawowych zadań Kościoła przypomina ks. Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

„Media stanowią bardzo ważny instrument ewangelizacyjny, który mamy w naszych rękach. Diecezja tarnowska będzie zwracała szczególną uwagę na rolę i wagę zwłaszcza nowych mediów w dziele ewangelizacji” – dodaje.

Kierownikiem Redakcji Mediów Internetowych Diecezji Tarnowskiej został mianowany ks. mgr lic. Marian Kostrzewa, prefekt w parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku.

Zadaniem tego zespołu będzie redakcja portalu www. diecezja.tarnow.pl, a także profili diecezjalnych w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram itd. To także rozwój portalu diecezjalnego jako centrum dostępu do stron i portali instytucji, struktur i organizacji Kościoła diecezjalnego oraz  koordynacja współpracy innych mediów internetowych diecezji tarnowskiej.

Tymczasem zadaniami Delegata Biskupa Diecezjalnego do spraw Mediów będą konsultacje w zakresie współpracy z mediami, opiniowanie jakości działań ewangelizacyjnych w mediach diecezjalnych, konsultacje w zakresie wykorzystania mediów do celów ewangelizacyjnych,  pomoc i troska o kompetencje medialne oraz duchowość medialną w pracy medialnej i odbiorze mediów.

Natomiast do zadań Diecezjalnej Rady do spraw Mediów będzie należało: uporządkowanie odpowiedzialności i zadań w obszarze sieci i nowych mediów, wzmocnienie ewangelizacji przez nowe media,  koordynacja współpracy promocyjnej i ewangelizacyjnej,  koordynacja i wymiana informacji pomiędzy mediami,  stworzenie płaszczyzny współpracy mediów, koordynacja obsługi medialnej.

Skład personalny struktur ewangelizacji medialnej w diecezji tarnowskiej będzie przedmiotem odrębnego dekretu.