wrapper

Wiadomości

czwartek, 12 październik 2017 15:22

Wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich

Napisane przez Ewa Biedroń

W najbliższą niedzielę, 15 października w parafiach diecezji tarnowskiej odbędą się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. To „głos ludu” i organ doradczy dla proboszcza.

– Rola Rad będzie bardzo ważna zwłaszcza w kontekście Synodu – mówi ks. Michał Dąbrówka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

– W myśl projektu regulaminu V Synodu Diecezji Tarnowskiej, członkowie Rady Duszpasterskiej będą z urzędu należeli do Parafialnych Zespołów Synodalnych. Osoby te będą miały realny wpływ na kształt Synodu – dodaje.

W niektórych parafiach wiszą już plakaty wyborcze, a w niedzielę pojawią się także urny do głosowania. Parafianie wybiorą określoną liczbę kandydatów, zazwyczaj dwóch.

Zależnie od wielkości parafii liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

Podstawowym celem Rady Duszpasterskiej jest wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel, Rada opracowuje roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej

Ostatnio zmieniany czwartek, 12 październik 2017 15:35